ผลงานของเรา

โครงการรถไฟฟ้ามหานคร MRT

อุโมมงค์รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

สถานีห้วยขวาง – บางซื่อ

โครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ

อุโมงค์แม่แตง – แม่จัด

เพื่อเขื่อนแม่กวงอุดมธารา

โครงการอุโมงค์ส่งน้ำประปา

สัญญา G-MC-7A โรงงานผลิตน้ำบางเขน – ถนนงามวงศ์วานตัดใหม่

สัญญา G-MC-7C บางพลี

สัญญา G-MC-7D/1 นวมินทร์ – ทับช้าง

โครงการอุโมงค์ระบายน้ำ

อุโมงยักษ์ พระราม 9

อุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนา

โครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน

อุโมงค์สายไฟฟ้าใต้ดินบางกะปิ-เพลินจิต

โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ

หมายเลข 5 บางประอิน – นครสวรรค์

โครงการก่อสร้างโรงงาน

โรงไฟฟ้า BLCP

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

โครงการก่อสร้างเขื่อน

เขื่อนยาง จ.สุรินทร์