การประปานครหลวง

metropolitan-waterworks-authority

การประปานครหลวง (METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY)