บมจ. อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์

ITALIAN-THAI-DEVELOPMENT

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ( ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC Company Limited.)
– J 1242 At Klongdan