ขอแนะนำ.. ผลงานบางส่วนที่่ผ่านมาของเรา บริษัท พี.เค. สตีลเทค อินดัสทรี จำกัด

CUSTOMER REFFERENCE

การประปานครหลวง
METROPOLITAN WATERWORKS AUTHORITY

กิจการร่วมค้า I O N
I O N JOINT VENTURE

– MRTA Ratchadapisek.Rd , Phaholyothin.Rd

บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ITALIAN-THAI DEVELOPMENT PUBLIC Company Limited.

– J 1242 At Klongdan

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
NAWARAT PATANA KARN PUBLIC Company Limited

– G-MC-7A At Bangkhen
– G-TN-6C At RAMA 2

บริษัท ไทยนิชิมัตสุก่อสร้าง จำกัด
NISHIMATSU CONSTRUCTION Company Limited.

– G-TN-7 At Phetkasem.Rd
– BLCP At Mabtaphut Rgayon

บริษัท ไทย-สแกนดิค สตีล จำกัด
THAI-SCANDIC STEEL CO; LTD.

– Construction Hi-Voltage Post

SEE SANGKARN YOTHA (1979) CO; LTD.

– G-MC-7A At Minburi
– G-MC-7C At Bangplee

กิจการร่วมค้า TN
TN JOINT VENTURE

– G-MV-7A At Ngamwongwan.Rd

กิจการร่วมค้า IN
IN JOINT VENTURE

– BMA Flood Protection Tunnel Rama 9